หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
ความดันโลหิตสูง
ข้อมูลสุขภาพ
สุขภาพใจ สุขภาพจิต
โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง
เบาหวาน
โคเลสเตอรอล
ไต
สุภาพสตรี
ผู้สูงอายุ
กระดูกและข้อ
ฟัน
โรคอ้วน
เฉพาะด้านอื่นๆ
สารอาหาร
ทั่วไป
 


ความดันโลหิตสูง คือ ความดันโลหิตภายในหลอดเลือดแดงเกิดจากหัวใจบีบตัวนำเลือดเข้าหลอดเลือดต่าง ๆ ขณะหัวใจบีบตัวความดันโลหิตจะสูงขึ้นเรียกความดันขณะนี้ว่าความดันขณะหัวใจบีบตัว ขณะหัวใจคลายตัวเลือดจากหลอดเลือดแดงจะไหลออกไปสู่อวัยวะต่างๆ ทำให้ความดันโลหิตลดต่ำลง เรียกความดันขณะนี้ว่า ความดันขณะหัวใจคลายตัว หน่วยที่ใช้วัดเป็นมิลลิเมตรปรอท (มม. ปรอท)

ค่าความดันโลหิตปกติ

ความดันโลหิตจะแปรผันไม่คงที่ การวัดความดันจึงวัดค่าขณะที่พักผ่อน การตื่นเต้น ตกใจ ดีใจ หรือออกกำลังความดันโลหิตจะสูงขั้น และลดต่ำขณะพักผ่อนหรือนอนหลับ ค่าความดันจึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ไม่ควรสูงกว่า 140/90 มม. ปรอท ค่าความดันจะสูงขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น มีน้ำหนักตัวเกิน ดื่มสุรา และมีอารมณ์เครียด

โรคความดันโลหิตสูง

ค่าความดันที่วัดวัดได้เกิน 140/90 มม. ปรอท ถือว่าสูงผิดปกติ และพบว่าถ้าสูงเกิน 160/95 มม. ปรอท เป็นระระเวลานาน จะเกิดภยันตรายทำให้หัวใจโร ไตเสื่อม และสมองเสื่อม มีอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่นหัวใจวาย ไตวาย และอัมพาตสมองได้ภายในเวลาไม่กี่ปี

ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ

ข้อนี้สำคัญมาก เพราะท่านจะไม่ทราบว่าท่านมีโรคนี้จนกว่าหัวใจ ไต และสมองจะเกิดอาการแทรกซ้อนซึ่งจะรักษาได้ยาก และไม่หายขาด

ควรตรวจวัดความดันโลหิต

เป็นวิธีเดียวที่ท่านจะทราบค่าความดันโลหิตว่าปกติ หรือผิดปกติ ถ้าค่าปกติควรวัดความดันซ้ำปีละครั้ง เพราะผู้ที่มีความดันโลหิตปกติไม่ได้หมายความว่าจะปกติไปตลอดชีวิต ถ้าผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ แพทย์จะวัดความดันซ้ำ หาสาเหตุ และแนะนำให้การรักษา สาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากระบบควบคุมความดันโลหิตของร่างกายผิดปกติไป และพบได้ในโรคไต โรคต่อมไร้ท่อบางชนิด

การรักษาโรคความดันโลหิตสูง

การปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน หรือรักษาโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ ลดอาหารรสเค็มที่มีเกลือโซเดียม ถ้าอ้วนให้ลดน้ำหนัก ถ้าดื่มสุราให้งด งดสูบบุหรี่ ออกกำลังกายที่เหมาะต่อสภาพร่างกายของท่าน และติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ เมื่อแพทย์ให้ยาก็รับประทานตามกำหนด และรายงานแพทย์ถ้ามีอาการ ยาที่ลดความดันมีหลากหลายแพทย์จะเป็นผู้ปรับขนาด และปรับชนิดยา เพราะการรักษาเป็นแบบลางเนื้อชอบลางยา การรักษาจะทำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาวนาน เพื่อป้องกันการเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ

เมื่อความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงมาจากภาษาอังกฤษว่า Hypertension Hyper แปลว่า มากหรือสูง Tension แปลว่า ความตึงเครียด ดังนั้นจึงหมายรวมว่าความเครียดสูงนั่นเอง

ปัจจัยของความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่มาจากขบวนการที่เกิดจากความเครียดที่ต้องผจญอยู่เป็นประจำ ส่วนน้อยที่เกิดจากความผิดปกติภายในร่างกายที่สามารถที่จะแก้ไขได้และหายเป็นปกติ ดังนั้น หากท่านมีความดันโลหิตสูง ควรที่จะปรึกษาแพทย์ทันที เพราะอาจหาสาเหตุและรักษาให้หายขาดได้ ส่วนใหญ่ของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมักจะไม่ทราบสาเหตุที่เป็นรูปธรรม ต้องมาสนใจกับนามธรรม คือ ความเครียดนั่นเอง

สำหรับการลดความดันโลหิตโดยธรรมชาติ ก่อนที่จะต้องใช้ยาลดความดัน ได้แก่ การควบคุมน้ำหนัก การควบคุมอาหารโดยเฉพาะการลดอาหารเค็ม และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่อนคลายความเครียดจากปัญหาต่าง ๆ

สำหรับกิจกรรมที่ทำให้เกิดการผ่อนคลายความเครียด จากปัญหาต่าง ๆได้ดี คือ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง ซึ่งนอกจากความเครียดจะหายไปแล้ว การออกกำลังกายจะมีผลต่อความแข็งแรงของหัวใจ และระบบการไหลเวียนของโลหิตอีกด้วย ผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ แม้ขณะพักอยู่หัวใจก็จะเต้นเร็ว ซึ่งเราจะพูดกันติดปากว่าไม่ฟิต ตรงกันข้ามกับผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ชีพจรจะเต้นช้ากว่า และเมื่อออกกำลังกายหัวใจเต้นเร็วขึ้น แต่ก็จะกลับลงสู่ปกติได้โดยเร็ว

สำหรับการออกกำลังกายที่เหมาะสมในวัยต่าง ๆ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ขอให้ติดตามในหัวข้อเรื่องการออกกำลังกายนะคะ และหวังว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมจะช่วยดับความ เครียดของท่านลงได้ ความดันโลหิตสูงก็จะลดลงไปด้วย โรคหัวใจก็จะได้ไม่ย่างกรายมาสู่ท่าน

 
       
    แหล่งข้อมูล : www.bangkokhealth.com  
   
ข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
 
ขจัดสี่วายร้ายให้ไกลตัว
 
รักหัวใจ ใส่ใจโคเลสเตอรอล
 
เมื่อหัวใจต้องไปเกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูง
 
รับประทานอย่างไร ปลอดภัยจากโรค
 
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ
 
   
 
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.