หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
โรคจิตเภท - วิธีการดูแลผู้ป่วยจิตเภท และการป้องกันโรคจิต
ข้อมูลสุขภาพ
สุขภาพใจ สุขภาพจิต
โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง
เบาหวาน
โคเลสเตอรอล
ไต
สุภาพสตรี
ผู้สูงอายุ
กระดูกและข้อ
ฟัน
โรคอ้วน
เฉพาะด้านอื่นๆ
สารอาหาร
ทั่วไป
 


วิธีการดูแลผู้ป่วยจิตเภท

 
1.
ขณะที่ผู้ป่วยกำลังมีอาการทางจิต ญาติควรเข้าใจว่าผู้ป่วยไม่ได้แกล้งทำ หรือดื้อไม่เชื่อฟัง แต่เป็นอาการป่วยจริงๆ จนกว่าจะตอบสนองต่อยารักษาโรคจิต จึงควรพบจิตแพทย์สม่ำเสมอ
 
2.
ผู้ป่วยที่มีอาการระแวงว่ามีคนจะมาทำร้าย ถ้าญาติพยายามอธิบายว่า ไม่จริงจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่า ไม่เข้าใจเขา จึงควรรับฟังในสิ่งที่ผู้ป่วยพูดโดยไม่เสริมในอาการหลงผิด ของผู้ป่วยและแสดงความเห็นอกเห็นใจในความกลัวของผู้ป่วย ก็จะทำให้ผู้ป่วยสงบลงได้
 
3.
ผู้ป่วยที่เฉื่อย ซึมแยกตัวควรกระตุ้นให้ผู้ป่วย ได้มีกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว แต่จะต้องระวัง ให้ค่อยเป็นค่อยไปตามความเหมาะสม
 
4.
ผู้ป่วยที่หงุดหงิด โมโหง่าย ก้าวร้าว ญาติควรหลีกเลี่ยง การโต้แย้งกับผู้ป่วย พูดกับผู้ป่วยด้วยท่าทีที่ไม่มั่นคง น้ำเสียงนุ่มนวล เก็บของใช้ที่แหลมคม และเป็นอันตรายให้มิดชิด ถ้าผู้ป่วยอาการรุนแรงมากขึ้น ควรนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
 
5.
ถ้าผู้ป่วยนอนไม่หลับติดต่อกัน 3 คืน อาจเป็นอาการเตือนก่อนมีการกำเริบของโรค ญาติควรพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาล
 
6.
รับฟังความคิดเห็น และความรู้สึกของผู้ป่วย ด้วยความเข้าใจ และเห็นใจให้ความรัก ความอบอุ่นแก่ผู้ป่วยตามสมควร
 
7.
ดูแลผู้ป่วยให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ เช่น กระตุ้นให้ช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด เช่น
   
 
•
 อาบน้ำ แต่งตัวเอง ซักผ้า
 
•
ให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆ เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างชาม ให้ประกอบอาชีพเดิม
 
•
ที่เคยทำอยู่ตามความสามารถของผู้ป่วยเท่าที่พอจะทำได้
 
•
ให้ประกอบอาชีพใหม่ใกล้บ้าน ตามความสนใจ และความถนัดเท่าที่จะพอทำได้
 
8.
ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วย ควรหาเวลาพักผ่อนบ้าง มีอารมณ์ขัน ให้อภัย ไม่ท้อถอย สร้างกำลังใจให้ตัวเองโดยคิดว่า จะต้องสู้เพื่อตัวเรา และคนที่เรารัก

จะป้องกันโรคจิตอย่างไร

 
1.
งดเว้นสุรา สารเสพติด และของมึนเมาอื่นๆ
 
2.
ป้องกันอุบัติเหตุทางสมอง หรือศีรษะ
 
3.
ให้การเลี้ยงดูบุตรหลาน ด้วยรักและเข้าใจ
 
4.
การพูดจาชื่นชมด้วยความจริงใจ ใช้ภาษาดอกไม้ต่อคนในครอบครัวเพื่อน และผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ฯลฯ
 
5.
คลายความเครียด เช่น พักผ่อน หย่อนใจ
 
6.
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ปลูกต้นไม้
 
7.
การฝึกปฎิบัติธรรม ใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิต
 
       
    แหล่งข้อมูล : www.ramaclinic.com  
   
ข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
 
บันได 5 ขั้น สู่ชีวิตใหม่ ที่มีค่าและเป็นสุข
 
อารมย์ขันบำบัด
 
กำลังใจ เอาชนะความเศร้า
 
วิธีขับไล่ความโกรธเกรี้ยว
 
   
 
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.