หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
โฮมสเตย์บางน้ำผึ้ง
ท่องเที่ยว วันหยุด
ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ
ท่องเที่ยว ข้อมูล อุทยานแห่งชาติ
 


จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของประเทศไทย ที่มีแต่ความสงบเรียบง่าย พึ่งพิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ทำให้มีผู้คนจำนวนไม่น้อย ที่สนใจวิถีชีวิตดั้งเดิม แสวงหาแหล่งท่องเที่ยว และที่พักที่ห่างไกลตัวเมือง เพื่อเข้าสู่พื้นที่ชนบทที่เต็มไปด้วยความสงบ ร่มรื่น ธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อพักผ่อนจิตใจและร่างกายอย่างเต็มที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จึงเกิดแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว ผนวกระหว่างการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทของตำบลบางน้ำผึ้ง อีกทั้งพื้นที่ตำบลบางน้ำผึ้ง มีพื้นที่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนัก คือห่างจากท่าเรือคลองเตย ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เพียง 2 กิโลเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวกลางใจเมือง ที่เป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดของเอเชีย ตามการจัดอันดับรางวัลสุดยอดเอเชียของนิตยสารไทม์ เมื่อเดือนเมษายน 2549

นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายในพื้นที่ เช่น ตลาำดน้ำบางน้ำผึ้ง บ้านธูปสมุนไพร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หมู่ 6 วัดบางน้ำผึ้งนอก วัดบางน้ำผึ้งใน เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ขี่จักรยานชมธรรมชาติ เดินชมธรรมชาติ พายเรือแคนู ส่องนก เป็นต้น จึงทำให้เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

โฮมสเตย์บางน้ำผึ้ง มีแนวการจัดการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท ตามแนวทางปฏิบัติของสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว

บ้านที่อยู่ในโครงการจะมีโครงสร้างที่แข็งแรง มั่นคง :
  มีเอกลักษณ์ของบ้านสมัยก่อน คือ เป็นบ้านทรงไทย และเป็นบ้านที่มีลักษณะใต้ถุนสูง โดยลักษณะของบ้านพักที่อากาศถ่ายเท และมีแสงสว่างส่องถึง หลังคาไม่มีการรั่วซืม
การจัดห้องพัก ห้องนอน :
  จัดให้ที่พักมีทั้งแบบ ห้องแยก ห้องรวม และกางเต๊นท์ โดยจะมีลักษณะเป็นส่วนตัว เรียบง่าย มีเครื่องนอนสะอาด (ที่นอน หมอน ผ้าห่ม มุ้ง) เครื่องนอนจะมีการซัก รีด ทำความสะอาดทุกครั้ง ที่นักท่องเที่ยวออกจากที่พัก และทำการปู/ว่างต้อนรับ/จัดใหม่ เมื่อมีนักท่องเที่ยวรายใหม่เข้าพัก มีไฟฟ้าและแสงสว่างพอเหมาะสม
ห้องอาบน้ำ ห้องสุขา :
  ดูแลอย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ
การจำกัดแมลง :
  ทางโฮมสเตย์บางน้ำผึ้งจัดการ โดยภูมิปัญญาชาวบ้านและของที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือ ธูปสมุนไพรไล่ยุง สินค้า OTOP ของหมู่ 3 บางน้ำผึ้ง และวิถีดั้งเดิม คือ กางมุ้ง รวมทั้งการจัดการป้องกันลูกน้ำยุงลาย โดยปฏิบัติตามหลักการของสาธารณสุข
สภาพแวดล้อมบริเวณบ้าน :
  มีการดูแลอย่างสะอาด มีธรรมชาติของร่มไม้บริเวณใกล้เคียง มีสวนหย่อมเล็กบริเวณนอกบ้าน มีชานนอกบ้านไว้นั่งพักผ่อน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน :
  นอกจากมีป้ายเตือนการระวังทรัพย์สินแล้ว ยังมีการจัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัย มีเครื่องมือสื่อสารที่มีการใช้งานที่ดี มีเครื่องมือปฐมพยาบาลอย่างพร้อมเพรียง
กิจกรรมการท่องเที่ยว :
  มีผู้นำทางเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยใช้การขี่จักรยาน เข้าชมพื่นที่ตามเส้นทางการเดินทางที่กำหนดไว้ หรือการพายเรือชมธรรมชาติ การแสดงกลองยาวโดยนักเรียนให้ชม มีการตักบาตรพระสงฆ์ในตอนเช้า เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น :
  สวนผลไม้ แม่น้ำลำคลอง ตลาำดน้ำที่อยู่ในบรรยากาศธรรมชาติ มีอาหารในท้องถิ่นที่หลากหลาย ร้านค้าของที่ระลึก รวมทั้งร้านค้าสินค้า OTOP ต่างๆ เช่น สบู่สมุนไพร ธูปสมุนไพร ดอกไม้เกล็ดปลา เป็นต้น การพักผ่อนนวดแผนโบราณ การพายเรือแคนูในสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ การชมโบราณสถาน และวัฒนธรรม ที่โบสถ์เก่าแก่กว่า 200 ปี ณ วัดบางน้ำผึ้งนอก
สินค้าที่ระลึก :
  สินค้าที่ใช้วัสดุในท้องถิ่น และเป็นสินค้า OTOP เช่น ของที่ระลึกจากลูกตีนเป็ด ลูกประคบ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เป็นต้น
ค่าบริการที่พักและไกด์นำเที่ยว :
  จำนวนนักท่องเที่ยว 1 - 5 คน ราคาท่านละ 250 บาท 5 คนขึ้นไป ท่านละ 200 บาท
 
 
•
เข้าพักเย็นวันศุกร์ รับประทานอาหารเย็น 1 มื้อ (อาหารอย่างเดียวกับเจ้าของบ้านรับประทานในตอนเย็น)
 
•
อาหารเช้า 1 มือ (กาแฟ - ขนมปัง)
 
•
อาหารสำหรับใส่บาตรพระสงฆ์ในตอนเช้า 1 ชุด
     
 
•
บริการล่องเรือชมสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม 300 บาท/คน/กรุ๊ปละ 20 คน
 
•
มีจักรยานบริการคันละ 30 บาท สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักบ้านโฮมสเตย์
 
•
ผู้นำท่องเที่ยว 200 บาท ตลอดเส้นทาง
 
•
ค่าเช่าเรือชมตลาดน้ำ ชั่วโมงละ 20 บาท
 
•
บริการนวดแผ่นโบราณ - นวดฝ่าเท้า ครั้งละ 100 บาท นวดตัว ครั้งละ 150 บาท
สนใจติดต่อที่ :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง (โฮมสเตย์บางน้ำผึ้ง)
  หมู่ที่ 10 ถนนบัวผึ้งพัฒนา ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
  โทร. 0-2819-6762 ต่อ 110, 0-2461-0843, 08-9807-2501
 
       
    แหล่งข้อมูล : เอกสารเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง  
   
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 
เกาะเกร็ด
 
ตลาดดอนหวาย
 
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
 
ตลาดน้ำวัดลำพญา
 
ตลาดน้ำอัมพวา
 
   
 
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.