หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
ท่องแม่น้ำสุพรรณบุรี ดื่มด่ำกับสายน้ำแห่งอาราม
ท่องเที่ยว วันหยุด
ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ
ท่องเที่ยว ข้อมูล อุทยานแห่งชาติ
 


เมืองอู่ข้าวอู่น้ำแห่งที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี้ นับเป็นเมืองใหญ่ และเก่าแก่ของภาคกลาง มีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีคนกลุ่มต่างๆ เข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้น ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสายน้ำเส้นสำคัญของเมือง ใช้ทั้งอุปโภคบริโภคและการคมนาคม ชุมชนและวัดวาอารามเก่าแก่หลายแห่ง จึงปรากฏอยู่สองฝั่งแม่น้ำ เรียงรายกันไปแทบไม่ขาดตอน นับเป็นสิ่งสะท้อนรากเหง้า ทางวัฒนธรรมที่เปี่ยมด้วยคุณค่า  

สิ่งที่น่าสนใจในเส้นทาง

 
1.
กลุ่มศิลปหัตถกรรมบ้านธรรมกุล ชาวบ้านรวมกันผลิตแจกันดินเผา แนวจิตรกรรมไทย โดยนำแจกันรูปทรงต่างๆ มาวาดภาพอย่างสวยงาม แล้วหุ้มด้วยผักตบชวาสาน เป็นการพัฒนารุปแบบให้สวยงาม และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวที่สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถเลือกซื้อได้ในราคาไม่แพง  
 
2.
วัดพระนอน  สิ่งสำคัญภายในวัดคือ พระนอนที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร ทรงจัตุรมุขยอดปรางค์  พระพุทธรูปองค์นี้ มีพุทธลักษณะพิเศษ ต่างจากพระนอนทั่วไป คือทำท่านอนหงายพระหัตถ์ ประสานวางบนพระองค์ที่มีขนาด 8 ศอก  ลักษณะเช่นนี้ พบที่เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ บริเวณท่าน้ำของวัด ยังจัดเป็นเขตอภัยทาน และอนุรักษ์พันธุ์ปลา ตั้งชื่อว่า อุทยานมัจฉา
 
3.
วัดแค วัดนี้เป็นวัดที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีสำคัญ เรื่องขุนช้างขุนแผน คือเป็นวัดที่เณรแก้ว (ขุนแผน) มาศึกษาหาความรู้กับสมภารคง เณรแก้วร่ำเรียนจนมีวิชาอาคม เก่งกล้าวิชาหนึ่ง คือใช้ใบมะขามมาเสกเป็นต่อแตน ใบมะขามที่ว่า  เณรแก้วคงเด็ดมาจาก ต้นมะขามยักษ์ภายในวัดนี้เอง ไม้ต้นนี้ยังมีอยู่จริง และเป็นต้นไม้อนุรักษ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย ใกล้ฝั่งแม่น้ำมีเรือนไทยภาคกลางหลังย่อม เรียกว่า คุ้มขุนแผน  เป็นเรือนหมู่สี่หลังล้อมหอกลาง
 
4.
หอคอยบรรหาร - แจ่มใส เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูง 123 เมตร ตั้งเด่นอยู่กลางเมือง ในบริเวณสวนเฉลิมภัทรราชินี  เมื่อขึ้นไปบนหอคอย จะแลเห็นทิวทัศน์ของเมืองสุพรรณบุรี ได้กว้างไกลสุดสายตา
 
5.
วัดพระรูป ภายในวัดเก่าแก่แห่งนี้ มีโบราณวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธไสยาสน์ ขนาดองค์ยาวประมาณ 13 เมตร สูง 3 เมตร สันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้น ในราวพุทธศตวรรษที่ 17 - 19 ฝีมือเชิงช่างงดงามมาก โดยเฉพาะพระพักตร์รูปแป้นกลม ลักษณะศิลปะแบบอู่ทองรุ่นหลัง และยังมีพระพุทธบาทไม้ ด้านหนึ่งจำหลักรอยพระพุทธบาท มีมงคลร้อยแปดประการ อีกด้านหนึ่งจำหลักภาพพุทธประวัติ ตอนมารผจญ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้บนศาลาการเปรียญ
 
6.
ตลาดเก้าห้อง ในอดีตตลาดแห่งนี้ เป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญ แม้บรรยากาศจะซบเซามาหลายสิบปี อันเนื่องจากการคมนาคมที่เปลี่ยนไป ใช้ถนนแทนทางน้ำ อย่างไรก็ตาม ตัวอาคารร้านค้าก็ยังคงสภาพแบบเดิม ซึ่งหาดูได้ยาก ลักษณะเป็นอาคารไม้สองชั้น ปลูกติดกันเป็นห้องแถวยาวหลายสิบห้อง ห้องแถวสองฝั่งนี้ เชื่อมด้วยหลังคาคลุมถนนเล็กๆ ที่พาดผ่านอยู่ตรงกลาง กลางตลาดมีหอคอยสูงราวตึกสามชั้น ในอดีตใช้เป็นที่ตรวจส่องโจรในยามค่ำคืน ในตลาดยังมีร้านของกินเก่าแก่ ฝีมือดีหลายร้าน เช่น ร้านขนมเปี๊ยะ ร้านเป็ดพะโล้ เป็นต้น
 
7.
วัดสวนหงษ์ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เพราะเป็นวัดของหลวงพ่อปลื้ม หรือพระครูสุมนคณารักษ์ พระเกจิอาจารย์ที่มีผู้นับถือมากมาย ท่านมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2545  แต่สังขารยังไม่เน่าเปื่อย  ทางวัดจึงได้นำสังขารของท่าน ใส่ไว้ในโลงแก้ว ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้กราบไหว้ ด้านหน้าโลงแก้วมีหุ่นขี้ผึ้ง ปั้นเป็นรูปเหมือนของท่านด้วย นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์เรือ มีเรือรวบรวมไว้หลายสิบลำ ส่วนใหญ่เป็นเรือมาดขุด ประเภทแจวจากลำน้ำสุพรรณบุรี เรือแบบอื่นๆ ก็มีให้ชมหลากหลาย ขณะนี้พิพิธภัณฑ์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็สามารถขอเข้าชมได้ หากมีเวลาแนะนำให้ข้ามฟากแม่น้ำ ไปซื้อขนมสาลี่  ขนมไทย และปลาแดดเดียว ที่ตลาดบางปลาม้า
     
    จุดลงเรือ  เรือท่องเที่ยวนี้เป็นบริการของร้านอาหาร เรือนแพครัวสุวรรณ เป็นเรือขนาดใหญ่หลายสิบที่นั่ง
ติดต่อจองเรือล่วงหน้าที่  โทร 0 3552 3047, 0 3552 4209
 
       
    แหล่งข้อมูล : www.tat.or.th  
   
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 
เกาะเกร็ด
 
ตลาดดอนหวาย
 
กิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ
 
ตลาดน้ำวัดลำพญา
 
ตลาดน้ำอัมพวา
 
   
 
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.