หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
สวนสัตว์เขาเขียว
ท่องเที่ยว วันหยุด
ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ
ท่องเที่ยว ข้อมูล อุทยานแห่งชาติ
 


สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นสวนสัตว์เปิดแห่งเดียวในประเทศไทยที่เลี้ยงสัตว์นานาพันธุ์กว่า 300 ชนิด จำนวนมากถึง 8,000 ตัว บนพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว – เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี มีบทบาทในการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมเสือนานาชนิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ 

รายละเอียดเกี่ยวกับสวนสัตว์เขาเขียว

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
อัตราค่าเข้าชม :

ชาวไทย
  • ผู้ใหญ่ 70 บาท
  • ปวส.-มหาวิทยาลัย 30 บาท
  • เด็กเล็ก-ปวช. 15 บาท
  • ครู ทหาร ตำรวจ (ในเครื่องแบบ) 30 บาท
  • ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คนพิการ พระภิกษุ สามเณร ชมฟรี
ชาวต่างชาติ
  • ผู้ใหญ่ 100 บาท
  • เด็ก 50 บาท
การเดินทาง : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 130 กม. จากถนนสายบางนา-ตราด มีทางแยกที่สามารถเข้าถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ 4 ทาง
1.   ทางตลาดหนองมน ตรงทางแยกเข้าสถานีพัฒนาที่ดินข้างธนาคารกสิกรไทย มาผ่านทางสนามกอล์ฟบางพระถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระยะทาง 24 กม.
2.   ที่ตลาดบางพระ ตรงทางแยกเข้าสนามกอล์ฟบางพระถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวระยะทางประมาณ 18 กม.
3.   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) มีทางแยกเข้ามาถึงสวนสัตว์เขาเขียว ระยะทางประมาณ 7 กม.
4.   ทางแยกเข้าอ่างเก็บน้ำบางพระ ตรงข้ามกับวัดเขาพระบาทระยะทางประมาณ 19 กม.

ถนนจากปากทางแยกทั้ง 4 แห่ง จนถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นถนนลาดยางตลอดทาง มีป้ายบอกทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทุกระยะ


บริการทั่วไป : รถไฟเล็ก จักรยานนาวา ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร
website : www.khaokheowopenzoo.com
สอบถามรายละเีอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 038-298195, 038-298189
 
       
    แหล่งข้อมูล : www.zoothailand.org  
   
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า
 
เกษตรที่สูงเขาค้อ
 
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
 
สวนสัตว์เชียงใหม่
 
   
 
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.