หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
การรักษา มะเร็งเต้านม
ข้อมูลสุขภาพ
สุขภาพใจ สุขภาพจิต
โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง
เบาหวาน
โคเลสเตอรอล
ไต
สุภาพสตรี
ผู้สูงอายุ
กระดูกและข้อ
ฟัน
โรคอ้วน
เฉพาะด้านอื่นๆ
สารอาหาร
ทั่วไป
 การรักษาโรคมะเร็งเต้านม อย่างจริงจังได้เริ่มขึ้น เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยการผ่าตัดเต้านม ต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ และกล้ามเนื้อหน้าอกออกจนหมด ได้ผลดี แต่หน้าอกด้านที่ถูกผ่าตัด จะแบนราบเห็นรอยกระดูกซี่โครงชัดเจน ต่อมาความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคมะเร็งเต้านมของสตรีดีขึ้น ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์เร็วขึ้น จึงได้มีวิวัฒนาการผ่าตัด เอาเฉพาะเต้านม และต่อมน้ำเหลืองออก แต่เหลือกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเอาไว้ ผลการผ่าตัด จะไม่เห็นรอยซี่โครง และโอกาสจะมาเสริมแต่งหน้าอก และใส่เต้านมเทียมมากขึ้น

วิวัฒนาการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ไม่เพียงแต่ทางศัลยกรรมเท่านั้น ยังมีการใช้เคมีบำบัด และรังสีบำบัดมาร่วมในการรักษา ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด ทำให้เปอร์เซ็นต์การอยู่รอด ของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมดีขึ้น

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา มีการนำเอาวิธีการรักษา มะเร็งเต้านม โดยไม่ตัดเอาเต้านมออกหมด มาใช้ร่วมกับการฉายรังสี และเคมีบำบัด ใช้เฉพาะมะเร็งเต้านมระยะแรกเริ่ม ได้ผลและปลอดภัย ใกล้เคียงกับการรักษา โดยการตัดออกทั้งหมด

ทั้งหมดที่ได้กล่าว จะเห็นได้ว่า การรักษามะเร็งเต้านมในปัจจุบัน และอนาคต มีการหันเหไปใช้วิธีการเก็บเต้านมไว้มากขึ้น สิ่งเหล่านี้กระทำได้ เนื่องจากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคมะเร็งเต้านมดีขึ้น มีการตื่นตัวที่จะตรวจตัวเอง และให้แพทย์ตรวจ เพื่อค้นหามะเร็งเต้านม ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก นับเป็นโอกาสทองของชีวิต ที่จะรักษาตัวเองให้หายจาก มะเร็งเต้านม และไม่ต้องสูญเสียเต้านมอีกด้วย

 
       
    แหล่งข้อมูล : http://web.ku.ac.th/saranaroo  
   
ข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
 
ว่าด้วยเรื่อง ก้อนที่เต้านม
 
มะเร็งเต้านม
 
คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมไหม ?
 
ควรเริ่มตรวจเต้านมเมื่อใด ?
 
วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
 
   
 
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.