หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
การตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มแรก
ข้อมูลสุขภาพ
สุขภาพใจ สุขภาพจิต
โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง
เบาหวาน
โคเลสเตอรอล
ไต
สุภาพสตรี
ผู้สูงอายุ
กระดูกและข้อ
ฟัน
โรคอ้วน
เฉพาะด้านอื่นๆ
สารอาหาร
ทั่วไป
 
วิธีการตรวจ
ผู้ที่ควรได้รับการตรวจ
เพศ
อาย
 
ช่วงเวลาการตรวจ
 
 
การส่องกล้อง เพื่อตรวจหา มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง
ชาย-หญิง
50 ปีขึ้นไป
  ทุกปี หากผลการตรวจเป็นปกติ 2 ครั้ง ติดต่อกัน ควรตรวจทุก 3-5 ปี
   
การตรวจหาเลือดในอุจจาระ
ชาย-หญิง
50 ปีขึ้นไป
  ทุกปี
   

การตรวจทวารหนัก

ชาย-หญิง
50 ปีขึ้นไป
  ทุกปี
   
การตรวจอัลตราซาวนด์ตับและตรวจเลือด
(หาค่า AFP)
ชาย-หญิง
ผู้ที่เป็นพาหะ ไวรัสตับ อักเสบบีและะ ไวรัสตับ อักเสบซี
  ทุก 6 เดือน หรือ ทุก 1 ปี
   

การกลืนแป้งเพื่อตรวจกระเพาะอาหาร

ชาย-หญิง
50 ปีขึ้นไป
  ทุกป
   
การเอกซเรย์ปอด
ชาย-หญิง
50 ปีขึ้นไป
  ทุกปี
   
การตรวจภายใน และตรวจหาเซลล์มะเร็งของปากมดลูก
หญิง
30-65 ปี หรือ น้อยกว่า 30 ปี ในกรณีที่มีเพศ สัมพันธ์แล้ว
  ทุกปี หากผลการตรวจเป็นปกติ 3 ครั้ง ติดต่อกัน ครั้งต่อไป ควรตรวจอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี
   
การตรวจเยื่อบุโพรงมดลูก
หญิง
เมื่อหมด ประจำเดือน แล้ว
  เมื่อหมดประจำเดือนแล้ว
   
การตรวจเต้านมโดยแพทย์
หญิง
20-40 ปี หรือ 40 ปีขึ้นไป
  ทุก 1-2 ปี
ทุกปี
   
การตรวจเต้านมโดยเอกซเรย์พิเศษ
(Mammography)
หญิง
35-40 ปีขึ้นไป 41-49 ปี
50 ปีขั้นไป
  ควรจดบันทึกเพื่อติดตามผล
ทุก 1-2 ปี
ทุกปี
   
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
หญิง
20 ปีขึ้นไป
  ทุกเดือน (7-10 วัน หลังหมดประจำเดือน)
   
การตรวจสุขภาพทั่วไป และการค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก รวมไปถึงการตรวจมะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งลูกอัณฑะ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งรังไข่ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งช่องปาก และมะเร็งผิวหนัง
ชาย-หญิง
20-39 ปี
40 ปีขึ้นไป
  ทุก 3 ปี
ทุกปี
 
       
    แหล่งข้อมูล : นิตยสาร - Alternative Medicine  
   
ข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
 
มะเร็ง...ตัวร้าย
 
เคมีบำบัด คืออะไร
 
การป้องกัน และลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง
 
กินเป็น อยู่เป็น ไม่เป็นมะเร็ง
 
อาหาร โภชนาการ กับมะเร็ง กับหนทางเลี่ยงมะเร็ง
 
   
 
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.