หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
การตรวจพิเศษเกี่ยวกับโรคหัวใจ
ข้อมูลสุขภาพ
สุขภาพใจ สุขภาพจิต
โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง
เบาหวาน
โคเลสเตอรอล
ไต
สุภาพสตรี
ผู้สูงอายุ
กระดูกและข้อ
ฟัน
โรคอ้วน
เฉพาะด้านอื่นๆ
สารอาหาร
ทั่วไป
 

 

  การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
(Echocardiography)
     
  การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
(Exercise Stress Test)
     
  การตรวจวิเคราะห์หัวใจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชม.
(24 Hours Ambulatory ECG Recording หรือ Holter monitoring)
     
  การตรวจหัวใจและหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจด้วยการสวนหัวใจและฉีดสี
(Cardiac Catheterization and Angiogram)
     
  การขยายหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจด้วยบอลลูน
(PTCA หรือ Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty)
     
  การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร
(Permanent Cardiac Pacemaker)
     
  การจี้ทำลายวงจรไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติให้หายขาดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง
(Radio Frequency Ablation)
     
  การทดสอบภาวะการเป็นลมหมดสติโดยการปรับระดับเตียง
(Tilt Table Test)
     
  การตรวจวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าหัวใจ
ElectroPhysiologic Study (EPS)

 

 

 

นพ.ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา
อายุรแพทย์โรคหัวใจ
 
       
    แหล่งข้อมูล : www.thaiheartweb.com  
   
ข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
 
การตรวจสำหรับโรคหัวใจ
 
อาการโรคหัวใจ
 
ภาวะเจ็บแน่นหน้าอกจากโรคหัวใจ
 
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
 
โรคหัวใจขาดเลือด
 
   
 
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.