หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
โรงพยาบาล - ภาคกลาง
โรงพยาบาล เว็บโรงพยาบาล
โรงพยาบาล - กรุงเทพฯ
โรงพยาบาล - ปริมณฑล
โรงพยาบาล - ภาคกลาง
โรงพยาบาล - ภาคเหนือ
โรงพยาบาล - ภาคใต้
โรงพยาบาล - ภาคตะวันตก
โรงพยาบาล - ภาคตะวันออก
โรงพยาบาล - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
ชื่อโรงพยาบาล
โทรศัพท์
สถานที่ตั้ง
กำแพงเพชร กำแพงเพชร 055-714223-5 382 ถนนราชดำเนิน 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  ลานกระบือ 055-769085 62 หมู่ 6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ
ชัยนาท คริสเตียนมโนรมย์ 056-491005 164 หมู่ 3 ตำบล คุ้งสำเภา อำเภอ มโนรมย์
  ชัยนาท 056-411055 199 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง
  มโนรมย์ 056-431376-8 196 หมู่ที่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์
 

วัดสิงห์

056-461344,
056-461316
16 ถนนจวนวิไล ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์
  สรรพยา 056-436364-6 162 หมู่ 5 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา
นครนายก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 037-310000 99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
นครปฐม กำแพงแสน 034-281687,
034-281686
47 หมู่ 4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
  จันทรุเบกษา 034-383041-6 1 หมู่ 7 ถนนมาลัยแมน ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน
  ดอนตูม 034-381768 183 หมู่ 5 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม
  ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 034-298265-9 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
  สามพราน 034-321998,
034-311021
35/10 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน
  หลวงพ่อเปิ่น 034-277085-88 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี
  ห้วยพล 034-389500 1/1 หมู่ 1 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี
นครสวรรค์ ค่ายจิรประวัติ 056-255064 161 หมู่1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง
  ท่าตะโก 056 - 249036,
056 - 249509
1 หมู่ 7 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก
  พยุหะคีรี 056-341755,
056-342001
126 หมู่ 8 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี
  ไพศาลี 056-259014,
056-259378
700 หมู่ 8 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี
  รัตนเวช 056-220320-8 62 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
  สวรรค์ประชารักษ 056-228687-8 43 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง
พิจิตร บางมูลนาก 056-631131-2 ,
056-631164
2 ถนนบางมูลนาก-โพทะเล ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก
  พิจิตร 056-615073-80 ถนนบึงสีไป ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
พิษณุโลก ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 055-245070-9
ต่อ 73009
9 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง
  เนินมะปราง 055-399055-6 364 หมู่ 2 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง
  บางกระทุ่ม 055-296478-80 100 ม.11 ถ. บางกระทุ่ม-สันติบันเทิง อ. บางกระทุ่ม
  พระยุพราชนครไทย 055-389060-1 111 ถนนอุดรดำริห์ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
  พุทธชินราช 055-219842-9 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 055-261890-9 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ อำเภอเมือง
  วัดโบสถ 055-291727-30 135 ม. 1 ถ. พิษณุโลกเด่นชัย ต. วัดโบสถ์ อ. วัดโบสถ์
เพชรบูรณ์ เขาค้อ 056-728075-6 75 หมู่ 1 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ
  บึงสามพัน 056-731284 333 หมู่ 9 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน
  เพชรบูรณ์ 056-712235-9 203 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  วังโป่ง 056-758224-6 630 หมู่ 1 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง
  วิเชียรบุรี 056-791211 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี
ลพบุรี ลพบุร 036-621537- 45 260 ถนนพหลโยธิน หมู่ 1 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง
  อานันทมหิดล 036-414350-4 35 ถนนพิชัยดาบหัก ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง
สมุทรสงคราม แม่กลอง 2 034-715001-5 158/1 ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง
  สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 034-723044-9 708 ถนนประสิทธิ์พัฒนา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง
  อัมพวา 034-751846 -7 43/1 หมู่ 7 ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา
สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 034-419555 198 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว
  มหาชัย 034-424990 927/43 ค ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาช
  ศรีวิชัย 3 0-2431-0070 74/5 หมู่ 4 ถ. เพชรเกษม ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน
  ศรีวิชัย 5 034-826710-29 93/256 สี่แยกมหาชัย ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง
  สมุทรสาคร 034-427099-105 1500 ถนนเอกชัย แขวงมหาชัย
สระบุรี เกษมราษฎร์ี 036-315555 2/22 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง
  พระพุทธบาท 036-266166 86 หมู่ 8 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท
  สระบุร 036-316555 18 ถนนเทศบาล 4 อำเภอเมือง
สิงห์บุรี บางระจัน 036-544435-6 41 หมู่ 6 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน
  สิงห์บุรี 036-522507-11 917/3 ซอย 11 ถนนขุนสรรค์ ต. บางพุทรา อ. เมือง
  อินทร์บุรี 036-581993-7 37/7 หมู่ 1 อำเภออินทร์บุรี
สุโขทัย กงไกรลาศ 055-625248-9 148 หมู่ 4 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ
  คีรีมาศ 055-695145 ,
055-695168
61 หมู่ 7 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ
  ทุ่งเสลี่ยม 055-659175,
055-659132
322 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  บ้านด่านลานหอย 055-689027,
055-689003
ถนนจรดวิถีถ่อง ต. บ้านด่าน อ. บ้านด่านลานหอย
  ศรีนคร 055-652725-6 433 หมู่ 3 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร
  ศรีสังวรสุโขทัย 055-682030-43 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง
  สวรรคโลก 055-641592 54 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก
  สุโขทัย 055-611701-2 2/1 ถนนจรดวิถีถ่อง หมู่ที่ 5 ต. บ้านกล้วย อ. เมือง
สุพรรณบุรี เจ้าพระยายมราช 035-523394-5 95 ถนนพระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
 

ด่านช้าง

035-509692-6 94 หมู่ 1 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
  บางปลาม้า 035-400578-80 215 หมู่ 6 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า
  ศรีประจันต 035-582750-1 218 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์
  ศุภมิตร 035-500283-8 76 ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง
  สามชุก 035-572219-20 4/1 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก
  หนองหญ้าไซ 035-577068-9 503 หมู่ 13 ตำบลหนองหญ้าไซ อ. หนองหญ้าไซ
  อู่ทอง 035-551422,
035-565434
220 ถนนมาลัยแมน ตำบลจรเข้สามพัน อ. อู่ทอง
อยุธยา ท่าเรือ 035-340002,
035-341300
ถนนเทศบาล 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ
อ่างทอง ไชโย 035-647018 หมู่ 5 ตำบลไชโย อำเภอไชโย
  วิเศษชัยชาญ 035-632828-9 67 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ศาลเจ้าโรงทอง
  สามโก้ 035-697112 1 หมู่ที่ 10 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้
  อ่างทอง 035-610006-7
3 ถนนเทศบาล 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง
อุทัยธานี ทัพทัน 056-591071 375 หมู่1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน
  บ้านไร่ 056-539000 307 หมู่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่
  สว่างอารมณ์ 056-599000 80 หมู่ 1 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์
  หนองฉาง 056-531141 347 หมู่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง
  อุทัยธานี 056-51108 56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง
 

 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.