หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
โฮมสเตย์หมู่บ้านคลองเรือ
ท่องเที่ยว วันหยุด
ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ
ท่องเที่ยว ข้อมูล อุทยานแห่งชาติ
 


โฮมสเตย์หมู่บ้านคลองเรือ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะสัมผัสความงามของธรรมชาติบนผืนป่าต้นน้ำพะโต๊ะ และวิถีชีวิตของชุมชนกลางป่า

ผืนป่าต้นน้ำพะโต๊ะเป็นป่าประเภทดิบชื้น ซึ่งเป็นสภาพป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ พรรณไม้ขึ้นอย่างหนาแน่น ระหว่างทางเดินในเส้นทางศึกษาธรรมชาตินักท่องเที่ยว จะได้รู้จักกับต้นไม้เล็กใหญ่หลากหลายชนิด เรียนรู้องค์ความรู้ท้องถิ่นในเรื่องสรรพคุณพรรณไม้สมุนไพร ประทับใจกับบัวผุด ดอกไม้ขนาดใหญ่ที่พบได้ไม่กี่แห่งในประเทศไทย พบเห็นร่องรอยของสัตว์ป่านานาชนิด ชุ่มชื่นกับน้ำตกซึ่งมีถึงสองแห่งในบริเวณหมู่บ้าน

นอกเหนือไปจากความน่าสนใจทางธรรมชาติแล้ว วิถีชีวิตของชุมชนก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน ด้วยอุปสรรคในเรื่องทำเลที่ตั้ง สาธารณูปโภคต่างๆ ยังเข้าไม่ถึงหมู่บ้านคลองเรือ ชาวบ้านในชุมชนอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้น้ำประปาภูเขาที่ต่อมาจากน้ำตกเหวตาจันทร์ กลุ่มท่องเที่ยวบ้านคลองเรือจะนำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนในแง่มุมต่างๆ อาทิเช่น การกรีดและรีดยางเพื่อทำยางแผ่น การร่อนแร่ดีบุกในธารน้ำ และการจักสาน และพิเศษไปกว่านั้นในช่วงฤดูฝนนักท่องเที่ยวจะได้ลิ้มรสผลไม้สดๆ นานาชนิดจากสวนผลไม้บ้านคลองเรือ ในฤดูหนาวซึ่งเป็นฤดูกาแฟนักท่องเที่ยวจะได้เห็นและร่วมกรรมวิธีการผลิตกาแฟตั้งแต่วิธีการเก็บ ตาก สี คั่วและชงกาแฟสด

ด้วยวิถีชีวิตของชุมชนที่เรียบง่ายและงดงาม ผืนป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย หมู่บ้านคลองเรือจึงเป็นสถานที่หนึ่ง ที่เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง และล่าสุดหมู่บ้านคลองเรือได้รับการคัดเลือกจาก สำนักพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งใน โฮมสเตย์มาตรฐานของประเทศไทย

โครงการท่องเที่ยวหมู่บ้านคลองเรือมีจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2544 เมื่อคณะนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปออกค่ายพัฒนาชนบทที่หมู่บ้าน ช่วงเวลาหนึ่งในค่าย นักศึกษาบางส่วนได้สนทนากับชาวบ้านในชุมชน และมีความคิดริเริ่มร่วมถึงการทำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นในหมู่บ้าน หลังจากการออกค่ายเสร็จเส้นลง การทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษากับชาวบ้านจึงเริ่มขึ้นด้วยการสนับสนุนของThairauralnet และหน่วยจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ ในระยะแรกของโครงการเน้นหนักไปที่การสำรวจทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน และการสร้างกฏกติกาในการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นธรรม กลุ่มท่องเที่ยวบ้านคลองเรือใช้เวลาในขั้นตอนดังกล่าวอยู่ประมาณ 1 ปีจึงเริ่มดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวมาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2546

โดยสาระสำคัญแล้วโครงการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นโดยชุมชนหมู่บ้านคลองเรือก็คือ ส่วนหนึ่งของความพยายามในกรอบของโครงการ คนอยู่-ป่ายัง ที่ริเริ่มโดยคุณพงศา ชูแนม ที่ต้องการให้ชุมชนและป่าอยู่รอดไปด้วยกัน เพื่อให้การอนุรักษ์ป่าเป็นไปอย่างยั่งยืน กิจกรรมท่องเที่ยวที่จัดขึ้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการที่ ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่พวกเขาอนุรักษ์ไว้ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยให้มีผลกระทบต่อทรัพยากรน้อยที่สุด

โครงการนี้นอกจากจะให้ประโยชน์ในแง่การอนุรักษ์ป่าและความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้ว นักท่องเที่ยวเองก็ได้ประโยชน์จากโครงการนี้เช่นกัน เมื่อได้มีโอกาสท่องเที่ยวในรูปแบบที่จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนอย่างแท้จริง นำไปสู่การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของคนในต่างพื้นที่อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีของคนในสังคม

รายละเอียดเกี่ยวกับโฮมสเตย์หมู่บ้านคลองเรือ

ที่ตั้ง : หมู่ 9 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-14.00 น.

การเดินทาง :
รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯให้เดินทางเข้าถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ขับไปจนถึงแยกปฐมพร ให้ตรงต่อไป (ทางหลวงหมายเลข 41) จนถึงประมาณหลักกม.ที่ 63 (1กิโลเมตร ก่อนถึงอำเภอหลังสวน) ให้เลี้ยวขวาเข้าอำเภอพะโต๊ะ (ทางหลวงหมายเลข 4006) ขับตามเส้นทางผ่านอำเภอพะโต๊ะ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านคลองเรือ ที่หลักกม.14 จากนั้นขับรถตามป้ายบอกเส้นทางไปเรื่อยๆ ประมาณ 14 กิโลเมตรจะถึงหมู่บ้าน รถที่ใช้ควรเป็นรถกระบะเพราะทางเข้าหมู่บ้านเป็นทางลูกรังและมีความลาดชัน

ทางรถโดยสารปรับอากาศ สถานีขนส่งจังหวัดระนอง คือสถานีที่อยู่ใกล้หมู่บ้านที่สุด ค่าโดยสารรถปรับอากาศชั้น 1 ประมาณคนละ 400 บาทต่อเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง รถทัวร์ส่วนใหญ่ออกจากกรุงเทพประมาณ 20.00 น. มีทั้งของสถานีขนส่งและบริษัทเอกชน รายละเอียดการเดินทางและเบอร์โทรศัพท์ดูได้ที่ www.ranong.go.th

ทางรถไฟ สถานีรถไฟที่อยู่ใกล้หมู่บ้านที่สุดคือ สถานีหลังสวน จ.ชุมพร ใช้เวลาเดินทางจากสถานีถึงหมู่บ้านประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางได้หลายขบวน แต่ที่เหมาะสมคือ
(1) รถด่วน 85 กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช ออกจากกรุงเทพ 19.15 น. ถึงอำเภอหลังสวนประมาณ 5.00 น.
(2) รถด่วนพิเศษ 39 (ดีเซลราง) กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี ออกจากกรุงเทพ 22.50 น. ถึงอำเภอหลังสวนประมาณ 6.44 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 0-2220-4334 หรือ สายด่วน 1690

หมายเหตุ
กรณีที่ไม่ได้นำรถยนต์ส่วนตัวไป กรุณาติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวจัดรถกระบะจากหมู่บ้านลงไปรับที่ระนอง หรืออ.หลังสวน ในกรณีนี้นักท่องเที่ยวจะมีโอกาสเที่ยวชมเมืองระนอง หรืออ.หลังสวนโดยมีชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้นำเที่ยว (อัตราค่าบริการ 1,400 บาทสำหรับรถกระบะไปรับและไปส่งเส้นทางระนอง-หมู่บ้านคลองเรือ และ 1,800 บาท สำหรับเส้นทางอ.หลังสวน-หมู่บ้านคลองเรือ)


ผู้ประสานงานที่หมู่บ้านคลองเรือ
- มานิตย์ โมฬี โทร. 087-895-0501
- สิทธิศักดิ์ แก้วรักษา (ครูชิก) โทร. 087-266-2131

ผู้ประสานงานที่กรุงเทพฯ
- ชัยพร อินทุวิศาลกุล โทร. 086-563-9117
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.klongrua.com
 
       
    แหล่งข้อมูล : www.klongrua.com  
   
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 
เกษตรที่สูงเขาค้อ
 
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
 
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
 
วังน้ำเขียว
 
   
 
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.