หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
สวนจิตรลดา
ร้านสุขภาพ
สวนจิตรลดา
ตลาดเสรีมาร์เก็ต
ศูนย์รวมสวนเห็ดฯ
ร้านภูต้นน้ำ
ร้านภูฟ้า
ร้านพลังบุญ
ร้านรักบ้านเกิด
ร้านแม่บ้านเกษตรกร
ร้านโป๊ะผัก
Green - X
กรีนช็อป
เลมอนฟาร์ม
ร้านดอยคำ
ร้านบอกต่อ
สถาบันค้นคว้าฯ
อภัยภูเบศร
รายละเอียด :
จะมีพระราชวังใดในโลกที่เปลี่ยนพื้นที่ในเขตพระราชฐานให้กลายเป็นแปลงนา คอกวัว บ่อเลี้ยงปลา หรือโรงเรือนเพาะเห็ด พระราชวังดุสิต คือพระราชวังเดียวที่คนไทยรู้จัก

คุณรสริน สมิตะพินทุ รองผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เล่าถึงช่วงแรกเริ่มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มโครงการว่า

พระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกป่าและทำนามาตั้งแต่ปี 2504 โดยเริ่มจากในบริเวณสวนจิตรลดา เพราะไม่ไกลจากพระตำหนักสักเท่าไร เวลาที่ทอดพระเนตรมาจะทรงเห็นได้ชัด เนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีต้นไม้ใหญ่เช่นวันนี้มากนัก และในปี 2505 ท่านก็ทรงเริ่มเลี้ยงโคนม 5 ตัว น้ำนมที่ได้ก็แจกจ่ายและจัดจำหน่ายให้กับข้าราชการบริพารในสวนจิตรลดา ต่อมาเมื่อมีการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรแล้ว ก็เกิดภาวะน้ำนมล้นตลาด พระเจ้าอยู่หัวจึงรับสั่งให้ตั้งโรงนมขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำนมล้นตลาด

นี่คือจุดเริ่มต้นผลิตภัณฑ์นมในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา จนวันนี้มีโครงการอีกหลายสิบโครงการเกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของเกษตรกร เช่น โรงสีข้าวตัวอย่าง โรงน้ำผลไม้พาสเจอไรซ์ โรงบดแกลบ โรงเห็ด โครงการสาหร่ายเกลียวทอง ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำหน่ายในบริเวณร้านจำหน่ายภายในสวนจิตรลดา หากสนใจเข้าเยี่ยมโครงการต่างๆ ต้องขออนุญาตล่วงหน้า
ที่ตั้ง :
พระราชวังดุสิต ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ 10303
  โทรศัพท์
    0-2281-7999 ต่อ 2113, 2118
เปิดบริการ :
8.30 น. – 16.00 น.
 
     
  แหล่งข้อมูล : นิตยสาร - ชีวจิต  
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.