หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
Link - โรคเอดส์
 

กลุ่มโรคเอดส์ - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ  
   
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ : สาระน่ารู้เกี่ยวกับการป้องกัน และรักษาโรคเอดส์  
   
ศูนย์การเรียนรู้โรคเอดส์ สภากาชาดไทย  
   
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย : ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์  
   
Cliniconline : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเอดส์ ปรึกษาสุขภาพ 24 ชม.  
   
Siriraj Online : ไขปัญหาสุขภาพผ่าน web โดยแพทย์ศิริราช  
   
Aidsthai : สาระน่ารู้เรื่องโรคเอดส์  
   
Bangkokhealth : ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์  
   
Siamhealth : ความรู้เรื่องโรคเอดส์  
   
Thailabonline : ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์  
   
Thaimental : สุขภาพกายจิตของผู้ติดเชื้อเอดส  
   
คลินิกรัก : โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
   
สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ และรายการวิทยุ  
   
บ้านจอมยุทธ : รู้ทันเอดส์  
   
แก้วไดอารี่ : รวบรวมบันทึกเรื่องราว และกระทู้เกี่ยวกับชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV  
   
Hadviser : ศูนย์รวมเพื่อนที่ติดเชื้อ HIV พูดคุยและทำความเข้าใจด้วยกัน  
   
ชมรมชีวิตและความหวัง (PHA) : ข้อมูล HIV, กระดานข่าว และห้องสนทนา  
   
Hotline : ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ (โทรฟรีทั่วประเทศ)  
   
คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)  
   
วัดพระบาทน้ำพุ : ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ และสาระข้อมูลเรื่องเอดส์  
   
คลินิกชุมชนสีลม : เพื่อส่งเสริมการป้องกัน และช่วยเหลือการรักษาโรคเอดส  
   
มูลนิธิเมอร์ซี่ : ให้้ความช่วยเหลือแก่เด็ก และผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอดส์  
   
ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง : ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส  
   
มูลนิธิดวงประทีบ : ให้้ความช่วยเหลือแก่เด็ก และผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอดส  
   
บ้านพักพิง : รับอุปการะเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์  
   
คริสตจักรนาซารีน : ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ และสาระข้อมูลเรื่องเอดส์  
   
คลินิกรัก : สถานที่ให้บริการตรวจรักษา และให้การปรึกษาโรคเอดส  
   
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.