หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
Link - ออทิสติก
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก  
   
สภาผู้ปกครองบุคคลที่มีความบกพร่องในระบบการทำงานของสมองแห่งประเทศไทย  
   
Siamhealth : ความรู้เกี่ยวกับเด็ก Autism  
   
บ้านพัฒนาการครูอ้อ : เว็บฝึกเด็กออทิสติกไทย และการฝึกพูด  
   
กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีเพื่อสิทธิคนออทิสติก  
   
Special Child Center : ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ  
   
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.