หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
สวนสัตว์ดุสิต
ท่องเที่ยว วันหยุด
ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ
ท่องเที่ยว ข้อมูล อุทยานแห่งชาติ
 


สวนสัตว์ดุสิต
มีอาณาบริเวณพื้นที่โดยรอบประมาณ 118 ไร่ นับเป็นสวนสัตว์ใจกลางเมืองที่สมบูรณ์แบบ มีการดำเนินงานครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ทั้งในด้านการให้การศึกษา การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ การดำเนินการเรื่องสถานที่เลี้ยงสัตว์ และการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน สวนสัตว์ดุสิตเปิดดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 65 ปี มีสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมกว่า 1,600 ตัว และมีผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยปีละ 2.5ล้านคน 

รายละเอียดเกี่ยวกับสวนสัตว์ดุสิต

ที่ตั้ง : 71 ถนนพระราม5 แขวงจิตลดา เขตดุสิต
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
อัตราค่าเข้าชม :

ชาวไทย
  • ผู้ใหญ่ 50 บาท
  • ปวส.-มหาวิทยาลัย 30 บาท
  • เด็กเล็ก-ปวช. 10 บาท
  • ครู ทหาร ตำรวจ (ในเครื่องแบบ) 30 บาท
  • ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คนพิการ พระภิกษุ สามเณร ชมฟรี
ชาวต่างชาติ
  • ผู้ใหญ่ 100 บาท
  • เด็ก 50 บาท
การเดินทาง :

รถประจำทางสาย 18 28 108
รถกระจำทางปรับอากาศสาย 528 515 539 542


บริการทั่วไป : รถไฟเล็ก จักรยานนาวา ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร
สอบถามรายละเีอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2282-7111-3

 

 
       
    แหล่งข้อมูล : www.zoothailand.org  
   
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางป
 
ดงบัง - หมู่บ้านท่องเที่ยวสมุนไพร
 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า
 
สวนสัตว์เขาเขียว
 
   
 
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.